شاید شما هم در مورد نوشتن خواب گزار یا خواب گذار دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه را بررسی میکنیم تا در هر مورد از املای صحیح استفاده کنیم . ( خواب گزار یا خواب گذار ? )

املای صحیح این واژه « خواب گزار » می‌باشد ، و « خواب گذار » املای اشتباه است .

خواب گزار
خواب گزار
  • معنی «گزاردن» در فرهنگ دهخدا : ادا کردن، انجام دادن، بجا آوردن چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل ، کار، مقصود، فرض ، فریضه ، حج
  • معنی «گذاشتن» در فرهنگ دهخدا : نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن چنانکه در گذاشتن اشیا کاربرد دارد .

مثال های گذاردن و گزاردن

موارداملای صحیحتوضیح
نمازگزار یا نمازگذارنمازگزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
شکرگذاری یا شکرگزاریشکرگزاری«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
کارگذاران یا کارگزارانکارگزاران«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
مناقصه گزار یا مناقصه گذارمناقصه گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
خدمت گزار یا خدمت گذارخدمت گزار«گزاردن» و به معنای انجام دادن
و ادا کردن و به جا آوردن
امانت گزار یا امانت گذارامانت گذار« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
بارگذاری یا بارگزاریبارگذاری« گذاشتن » نهادن، هشتن، قرار دادن
مثال های گذاردن و گزاردن

خواب گزار

مترادف و معادل خواب گزار :

  • تعبیرگر .
  • معبر .

/xAbgozAr/

تلفظ خواب گزار

معنی خواب گزار در لغتنامه دهخدا

خواب گزار. [ خوا / خا گ ُ ] (نف مرکب ) نائم. خوابیده. (ناظم الاطباء).

|| مُعبِّر. تعبیرخواب کننده. خواب گذار : بامداد معبری را بخواند… خوابگزاری دیگر را فرمود آوردن و این خواب را با وی بگفت. (قابوسنامه ).

|| آنکه حکایت رؤیای خود کند. (یادداشت مؤلف ).


معنی خواب گزار در لغتنامه معین

خواب گزار(خا. گُ) (ص فا.) معبر، تعبیرکننده خواب .

معنی خواب گزار در فرهنگ عمید

خواب گزار = کسی که تعبیر خواب می کند، معبّر .

کلمه : خواب گزار
اشتباه تایپی : o,hf ‘chv
آوا : xAbgozAr
نقش : اسم
خواب گزار

موارد مشابه

گزارش یا گذارش ?

ارزش گذاری یا ارزش گزاری ?

دچار یا دوچار ?

غلت یا غلط ?

بیفزایند یا بیافزایند ?

نگه داری یا نگهداری ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 38

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir