حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه مثابه را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید ، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم . ( مثابه یعنی چه ? )

مثابه
مثابه

مثابه

واژه مثابه به معنی مانند، مثابت، همانند، اندازه، حد، منزلت، مقام، جایگاه، مکان، شکل، قسم، گونه و نوع میباشد . اغلب در متون رسمی و اداری کاربرد دارد و در گفتگو های عامیانه کاربرد ندارد .

مثابه در لغتنامه دهخدا

مثابت. [ م َب َ ] (ع اِ) این لفظ برای تشبیه آید بمعنی مانند و این لفظ در حقیقت اسم ظرف است مشتق از ثوب و ثوبان که به معنی بازگشت باشد مثل منزله از نزول است پس تجرید کرده به معنی مطلق جای باشد. (غیاث ) (آنندراج ).


– بمثابت ِ ؛ بمانندِ. همانندِ. بمنزله ٔ. در حکم ِ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : تا بحدی که رکنی بزرگ گشت در دولت سلجوقیان به مثابت سبکتگین در آخر عهد ملوک سامانی. (جهانگشای جوینی ). خاندان عباسی را چه باک چون پادشاهان روی زمین به مثابت و منزلت لشکرند. (جامع التواریخ رشیدی ).


|| حد و مرتبه. (غیاث ) (آنندراج ). مقام. منزلت. درجه : لیکن شوی به منزلت پدر و محل برادر و مثابت فرزند است. (کلیله چ مینوی ص 219). استعداد او مناصب ملک را معین و استقلال او مثابت شاهی را مبین. (سندبادنامه ص 245). و اسباب تحصیل سعادت در وی فراهم آورد و به مثابت و منقبت رسانید. (سندبادنامه ص 316). کسانی که به این مثابت باشند، مقلدان خوانند. (اوصاف الاشراف ).


– بمثابتی ؛ به قدری. بحدی : اتفاق مخالطت افتاد و صدق مودت به مثابتی که قبله ٔ چشمم جمال او بود. (گلستان ).


مثابه یعنی چه ?

مثابة. [ م َ ب َ ] (ع اِ) جای بازگشتن. (ترجمان القرآن ). جای بازگشتن مردم بعد از آنکه رفته باشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

جای گردآمدن مردم پس از پراکنده شدن. (از اقرب الموارد).

|| منزل. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

|| میانه ٔ چاه که آب در آن گردآید. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء): مثابةالبئر؛ محل گرد آمدن آب در چاه. (از اقرب الموارد).

|| سنگهای گرداگرد چاه یا نورد چاه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).

|| جای آب گرفتن از چاه. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || پای دام صیاد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).

|| عدد بسیار و گویند عند فلان مثابة من الناس. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

|| کاروانسرا و مهمانخانه و جز آن. (ناظم الاطباء). || درجه و رتبه. طریقه و رسم.

|| مشابهت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ).

ثابه. [ م َ ب َ / م َ ب ِ ] (ع اِ) حد و مرتبه. (آنندراج ). اندازه. مقدار. حد. درجه. منزلت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
شد انطفای حرارت بدان مثابه که موم
رود در آتش و نقصان نیابد از تب و تاب.وحشی.

|| جایگاه. قرارگاه : به افشین که مقر عز و مثابه ٔ مجد او بود رسید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 341).

|| مانند. (آنندراج ). سان. گونه :


به یک وتیره نجنبد همی عنان قضا
به یک مثابه نگردد همی رکاب قدر.قاآنی.- بمثابه ٔ ؛ چون. همانند. بمنزله ٔ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : و تو این کتاب را بمثابه ٔ قرآن کرده ای. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو).
او کیست که با روان تاریک
باشد بمثابه ٔ هویدیک.

معنی مثابه در لغتنامه معین

مثابه(مَ بِ یا بَ) [ ع . مثابة ] (اِ.) ۱ – جایگاه ، منزلت . ۲ – رتبه ، درجه .

معنی مثابه در فرهنگ عمید

مثابه

  • اندازه.
  • درجه، منزلت، پایه، جایگاه.
  • جای گرد آمدن، محل اجتماع مردم.

به مثابه در زبان عربی

متن اصلیمعنی
مَثَابَة [عمومی]مَثَابَة : [ثوب]: مرادف (المَثَاب) است؛ «بِمَثَابَةِ كَذا»: همانند آن.
ثَوْب [عمومی]ثَوْب : [ثوب]: مص
– ج ثِيَاب و أَثْواب و أَثُوب: پيراهن يا جامه و لباس.
مَثُوبَة [عمومی]مَثُوبَة : [ثوب]: ثواب، پاداش نيكو.
اسْتَثَابَ [عمومی]اسْتَثَابَ : اسْتِثَابةً [ثوب] المالَ: مال را باز پس خواست
– الرجُلَ: از آن مرد پاداش خواست.
أَثَابَ [عمومی]أَثَابَ : إِثَابةً [ثوب] الرجلُ: براى آن مرد بهبودى حاصل شد
– الرّجلَ: آن مرد را پاداش داد
– جزاءَه: مزد او را داد
– الحوضَ: حوض را پر از آب كرد.
به مثابه در زبان عربی

به مثابه به انگلیسی

Englishفارسی
tantamountبه مثابه
tantamountدر حکم (به مثابه)
positionمثابه
a
against
at
by
into
for
in
on
onto
over
through
to
toward
upon
with
به
wellبه به
well done! Bravo! Excellent indeed!بهبه به
eugenicوابسته به به نژادی
goodyبه به (کودکانه)
close , someقریب به
dependentمتکی به
به مثابه به انگلیسی
کلمه : مثابه
اشتباه تایپی : lehfi
آوا : masAbeh
نقش : اسم
معنی مثابه

مطالب مرتبط

تبرع یعنی چه ?

مشمئز کننده یعنی چه ?

حوادث غیر مترقبه یعنی چه ?

وهله یعنی چه ?

مزید بر علت یعنی چه ?

مثابه یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 15

هنوز کسی رای نداده...