حتما برای شما هم پیش آمده است کلمه « مصطلح » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مصطلح یعنی چه ?).

معنی مصطلح
معنی مصطلح

معنی مصطلح

مترادف و معادل واژه مصطلح:

  • زبان زد
  • اصطلاح شده
  • تعبیر
  • واژه
  • کلمه ای که در زبان جمعی از مردم غیر از معنی حقیقی خودش متداول شده است
آوا: /mostalah/
اشتباه تایپی: lwxgp
متضاد مصطلح: غیرمصطلح
نقش: صفت
مصطلح به عربی:عامی
مصطلح به انگلیسی:in common use
idiomatic
معنی مصطلح
معنی مصطلح در لغتنامه معین ?

(مُ طَ لَ ) [ ع ] (اِمف) اصطلاح شده . واژه ای که بین مردم غیر از معنی حقیقی خود برای موضوع خاصی متداول شده باشد.

معنی مصطلح در فرهنگ عمید ?

کلمه ای که در زبان جمعی از مردم غیر از معنی حقیقی خودش برای موضوع خاصی متداول شده باشد، اصطلاح شده.

معنی مصطلح در لغتنامه دهخدا

مصطلح [ م ُ طَ ل َ ] ( ع ص ) اصطلاح شده و معنای لفظی سوای معنی اصلی آن که همه مردم بر آن اتفاق دارند ( ناظم الاطباء ) معنایی شایع نزد گروهی از مردم غیر از معنی حقیقی کلمه، مقرر ( یادداشت مؤلف ).

اصطلاح شده: و دیگر آنکه اطلاق به حسب اصل صناعتی بود و آن را مصطلح خوانند چنانک اطلاق لفظ قدیم بر کهنه به وضع و برآنچه وجودش را اولی نبود بحسب اصطلاح ( اساس الاقتباس ص 12 ) || معنایی که در محاورات مردم معمول باشد. معنای متداولی ( ناظم الاطباء ).

– غلط مصطلح: واژه ای که مردم آن را به صورت غیرصحیح تلفظ کنند. اصطلاحی که تلفظیا کتابت آن به غلط در میان مردم متداول است مانند مصمم [ م ُ ص َم ْ م ِ ] که به غلط مصمم [ م ُ ص َم ْ م َ ] گویند یا ثُبات بجای ثَبات رجوع به اصطلاح شود.

معنی اصطلاح در لغتنامه دهخدا

اصطلاح [ اِ طِ ] ( ع مص ) با یکدیگر صلح کردن، با هم صلح کردن، مأخوذ از صلح است، چون در باب افتعال صاد مقابل تای افتعال افتاد تای را بدل به طا کردند اصطلاح شد.

با هم صلح کردن، آشتی کردن، تصالح || ( اصطلاح فقه ) رجوع به مبحث صلح در فقه شود || فراهم آمدن قومی برای امری || عرف خاص، و آن عبارت از اتفاق طایفه مخصوصی بر وضع چیز است. جمع اصطلاحات، در عرف، موافقت بر چیزی، با هم اتفاق نمودن برای معین داشتن معنی لفظ سوای موضوع آن لفظ، مأخوذ از تازی، لغتی که جمعی برای خود وضع کنند و یا معنایی برای لفظی وضع کنند غیر از معنای اصلی و معنای موضوع آن، کلمه ای که در میان طایفه ای از قومی معنای خاص قراردادی آنان دهد.

هندیان را اصطلاح هند مدح
سندیان را اصطلاح سند مدح  (مولوی)

مطالب پیشنهادی

مصطلح یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.7 تعداد آرا: 334

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir