حقوق و قضا

معاهده و انواع آن

معاهده و انواع آن معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. 

ادامه ی مطلب ...
اطلاعات عمومیحقوق و قضا

تعیین ملیت نوزادی که در هواپیما به دنیا می‌آید ؟

تعیین ملیت نوزادی که در هواپیما به دنیا می‌آید ؟ سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی (ICAO) در این  باره چند راهنمایی از جمله مختصات هواپیما در زمان تولد، کشوری که هواپیمای مورد نظر در…

ادامه ی مطلب ...