حتما برای شما هم پیش آمده است واژه « طرق » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( طرق یعنی چه ?).

معنی طرق
معنی طرق

معنی طرق

مترادف و معادل واژه طرق:

 • راه ها
 • جاده ها
 • شیوه ها
 • روش ها
 • طریق ها
 • متدها
 • نحوه ها
 • نمطها
آوا: /toroq/
نقش: اسم
طرق در جدول کلمات:کوفتن
زدن
اشتباه تایپی: xvr
معنی طرق
معنی معین

(طَ رْ ) [ ع ] =
۱ – (مص م) زدن
۲ – (مص ل) شاشیدن ستوران در آب
(طُ رُ ) [ ع ] (اِ)جِ طریق، راه ها، روش ها

فرهنگ عمید

= طریق

معنی طرق در لغتنامه دهخدا

طرق [ طَ ] ( ع مص ) زدن || زدن به مطرقه، کوفتن || فال سنگک زدن کاهن، سنگ فال زدن، سنگ زدن کاهن و اصله الضرب، و منه سمیت المطرقة: الطرق و الطیرة و العیافة من الجبت؛ سنگک زدن و تشأم کردن به چیز و زجر مرغ ازجمله جبت است.

|| برکندن موی || بول انداختن ستور در آب ایستاده || فرودآمدن غم کسی را به شب || ( اِ ) پشم || ( مص ) پشم زدن به چوب جهت واخیدن.

دو معنی اخیر را صاحب تاج العروس بدین سیاق آورده: و الطرق: نتف الصوف او الشعر، او ضربه بالقضیب لینتفش، از این رو از لفظ طرق در تاج العروس استنباط معنی مطلق پشم نمیشود.

پنبه و پشم به چوب زدن تا واخیده گردد، به چوب زدن پشم || آمیختن جادوگر پنبه را با پشم وقت جادوگری.

|| برجستن گشن بر ماده، گشنی کردن شتر || به شب آمدن کسی را، طروق مثله فیهما || سست عقل شدن، یقال: طُرِق الرجل مجهولاً || ( اِمص ) سستی عقل || ( اِ ) آب گشن اشتر، ماءالفحل، آب منی || گشن، سمی بالمصدر || هر آواز رباب و مانند آن طرقهای جداگانه است.

یقال: تضرب هذه الجاریة لک هکذا طرقاً || خرمابن، لغت طائی است || یک بار، یقال: اختضبت المراءة طرقاً، او طرقین ، و طرقةً او طرقتین ؛ ای مرةً، او مرتین، و یُضَمّان.

|| دام و مانند آن و یُکْسَر || طرق آب شور || آب باران و جز آن که در وی شتران کمیز انداخته باشند، و منه قول ابراهیم : الوضوء بالطرق احب الی من التیمم، آب ستوردررفته و میزک کرده.

طرق [ طَ رَ ] ( ع مص ) نوشیدن آب مکدر را، یقال : طرق طرقاً || توبرتو شدن پر مرغ، بر هم نشستن پر مرغ || ( اِمص ) سستی زانوی شتر، ضعف الرکبتین || کجی در ساق شتر || از عیوب بدنی اسب است چنانکه دو زانوی آن باز وگشاده مانند دو کمانه باشد و آن عیب فاحشی است || ( اِ ) نورد مشک || نورد شکم. ج ، اطراق. || جای گرد آمدن آب. || دام صیاد.

ادامه معنی طرق در دهخدا

طرق [طَ رِ ] ( ع ص ) فال سنگک گیرنده، طرق [ طُ ] ( ع اِ ) ج ِ طراق و طریق || ( ص ، اِ ) ج ِ اطرق، طرق [ طُ رَ ] ( ع اِ ) ج ِ طرقة.

طرق [ طِ ] ( ع اِ ) پیه، به عربی شحم است || ( اِمص ) توانائی، قوت || فربهی، چاقی، سمن.

طرق [ طُ رُ ] ( ع اِ ) ج ِ طریق. راهها.
– وزارت طرق: وزارتی که اداره شاهراه ها کند به ساختن و ترمیم. وزارت راه.
|| نحوه ها، نمطها : ارتفاعات آن را حاصل میکند و به سبل و طرق آن میرساند، و اوقاف اجداد و آباء ایشان هم از پرگار افتاده، و طرق و سبل آن بگردیده، از اوقاف این تربت نیکو اندیشه باید داشت تا به طرق و سبل رسد.

معنای طریق در لغتنامه دهخدا

طریق [ طَ ] ( ع اِ ) راه ج، اَطْرُق، طُرُق، طُرْق، اَطْرِقاء، اَطْرِقَة، جج، طُرُقات، سبیل، صراط، رَوِش، وجه، نحو، مبقرة، بوری، بوریّة، باری، باریة، باریاء، بوریاء، صاحب غیاث اللغات و آنندراج آرند: طریق مأخوذ است از طرق بمعنی کوفتن، چون پای روندگان راه را میکوبد، لهذا راه را طریق گفتند

– انتهی. و با لفظ سپردن و گرفتن مستعمل است :

فلک چون بیابان دمد چون مسافر
منازل منازل ، مجره طریق (منوچهری)

نه خیره گردد چشم من از شب تاری
نه سست گردد پای من از طریق دراز (مسعودسعد)

|| حال، حالت || عادت، خو، دأب || پیشه، کار، حرفه.

معنی طریق در لغتنامه معین

(طَ ) [ ع ] (اِ)=

 • راه
 • شیوه ، روش
 • آئین، مسلک
 • حال، حالت
 • عادت، خو
 • پیشه، شغل

فرهنگ عمید:

 • راه، مسیر
 • روش، طریقه، رسم
 • مسلک، مذهب

معنای طریقه

مترادف و معادل واژه طریقه:

 • اسلوب
 • راه
 • روال
 • روش
 • رسم
 • روند
 • رفتار
 • سیاق
 • شق
 • شیوه
 • طرز
 • طریق
 • طور
 • نمط
 • مسلک
 • وجه
 • خو
 • وسیله
 • وضع
 • قاعده
 • قانون
 • آیین
 • سنت
 • کیش
 • مذهب
 • سیرت
 • عادت

لغتنامه معین:

(طَ قِ ) (اِ) نک طریق ج طُرُق.

فرهنگ عمید:

 • حالت
 • [مجاز] راه و روش
 • [قدیمی، مجاز] سیرت
 • [قدیمی] مذهب

مطالب پیشنهادی

 1. ترقی با طرقی ?
 2. عنوان یعنی چه ?
 3. زهر یعنی چه ?
 4. انحا یعنی چه ?
 5. هم خانواده شغل چیست ?

طرق یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 112

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir